Přehled prováděných výkonů

 • sklerotizace varixů
 • punkce
 • fixace zlomenin sádrovým obvazem

Výkony v místním znecitlivění

 • excise kožních lézí
 • exstirpace lipomů, atheromů, cyst z podkoží
 • incise abscesů
 • zavedení piercingu
 • ošetření a plastiky nehtů při jejich zarůstání
 • extrakce drobných cizích těles z podkoží – třísek...
 • založení dialyzační AV píštěle (shuntu) na operačním sále
 • embolektomie na operačním sále

Výkony na operačním sále v narkóze nebo jiném adekvátním znecitlivění

 • endarterektomie karotická, nebo jiné periferní (tříselné) tepny
 • operace pro výduť (aneurysma) břišní aorty
 • aortofemorální, ilikofemorální rekonstrukce
 • končetinové bypassy – femoropopliteální proximální i distální
 • operace křečových žil (klasicky, možnost i provedení RFA metodou)
 • klasické operace kýl
 • laparoskopická/klasická cholecystektomie
 • exstirpace větších podkožních nádorů - lipomů