Cévní chirurgie - péče

Péče v cévní chirurgii zahrnuje problematiku žilní (křečové žíly, otoky, žilní nedostatečnost) i tepennou (známky končetinové nedokrevnosti, zúžení tepen nebo jejich uzávěry).

U onemocnění žil – křečových žil, metliček a dalších rozšíření žil dolních končetin nabízíme základní ambulantní vstupní vyšetření, dle potřeby další (ultrazvukové vyšetření) s doporučením řešení problémů buď ambulantně injekčně - sklerotizací nebo operačně v návaznosti na další smluvní pracoviště a jejich osobní provedení.

U pacientů v dialyzační péči provádíme založení AV píštělí (shuntů) jako dialyzačního přístupu.

U onemocnění tepen nabízíme péči jak ambulantní – základní vyšetření, tak i následné ambulantní sledo-vání, zajištění dalších potřebných vyšetření – ultrazvukem, angiografické v Krajské nemocnici Pardubice, nebo vyšetření magnetickou rezonancí. Na základě nálezu doporučení dalšího vhodného postupu, buď řešení neoperační intraluminální plastikou prováděnou na radiologickém oddělení nebo řešení operační. V případě operačního řešení s garancí osobního provedení zahrnující spektrum cévně chirurgických výkonů na periferiním tepenném řečišti: operace pro zúžení krkavic (karotid), významná zúžení a uzávěry nebo výdutě oblasti břišní, aorty a pánevních tepen a tepen dolních končetin.

Samozřejmostí je další sledování ošetřených pacientů.